Chi tiết sản phẩm


IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
+
  • IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
  • IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
  • IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
  • IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
  • IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy
  • IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy

IML thực phẩm mới trong khuôn dán nhãn cốc PP có nắp đậy


Số Model: xh022 Loại nhựa: PP Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn