Chi tiết sản phẩm


Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
+
  • Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
  • Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
  • Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
  • Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em
  • Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em

Vòi Nhựa ống dài 8.6mm cấp thực phẩm có nắp chống trẻ em


Sản phẩm #: SM46 Đường kính trong: 8.6mm Chất liệu sản phẩm: PE Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh Các tính năng: không tràn cũng không leskage, loại FDD


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn