Giới thiệu mandun


Về chúng tôi

Văn hóa


Nghiêm khắc

Tiêu chuẩn nghiêm ngặt, làm mọi việc cẩn thận

Mục đích kinh doanh

Tuân thủ tinh thần công nghiệp nghiêm ngặt của Đức

Ý tưởng kinh doanh

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chuẩn

Tầm nhìn doanh nghiệp

Tiến bộ liên tục và giá trị xã hội đôi bên cùng có lợi với khách hàng.

Về chúng tôi

Sứ mệnh doanh nghiệp:

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chất lượng sản phẩm

Tầm nhìn doanh nghiệp:

Chúng tôi luôn luôn tuân thủ các tiêu chuẩn của sự hài lòng của khách hàng, theo đuổi sự ổn định, xuất sắc và liên tục cải thiện bản thân.

Khái niệm quản lý:

Chúng tôi luôn luôn tuân thủ các tiêu chuẩn của sự hài lòng của khách hàng, theo đuổi sự ổn định, xuất sắc và liên tục cải thiện bản thân.