Chi tiết sản phẩm


Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
+
  • Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
  • Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
  • Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
  • Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
  • Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi
  • Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi

Nắp lật 38mm chai nước thể thao bằng nhựa/đồ uống/nước ép trái cây có nắp vặn rõ ràng để bóp chai vòi


Ltem #: nắp lật 38mm Đường kính trong: 38mm Chất liệu sản phẩm: PE Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh Các tính năng: không tràn cũng không leskage, loại FDD


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn