Chi tiết sản phẩm


Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
+
  • Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
  • Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
  • Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
  • Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
  • Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí
  • Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí

Lock and Lock hộp đựng thực phẩm Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa thân thiện với môi trường hình chữ nhật 2100ml Hộp đựng kín khí


Số Model: fsr2100 Loại nhựa: PP Thông số kỹ thuật: 20.1*13*12.4cm Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn