Chi tiết sản phẩm


Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
+
  • Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
  • Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
  • Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
  • Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút
  • Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút

Túi thu gom khí y tế 8mm Nắp ống hút


Sản phẩm #: SM73 Đường kính trong: 8mm Chất liệu sản phẩm: PE Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh Các tính năng: không tràn cũng không leskage, loại FDD


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn