Chi tiết sản phẩm


Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
+
  • Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
  • Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
  • Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
  • Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống
  • Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống

Nắp vặn bằng nhựa 26mm cho túi đứng chất lỏng lớn nắp túi đựng thức ăn nước uống


Sản phẩm số: SM09 Đường kính trong: 26mm Chất liệu sản phẩm: PE Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh Các tính năng: không tràn cũng không leskage, loại FDD


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn