Chi tiết sản phẩm


Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
+
  • Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
  • Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
  • Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
  • Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa
  • Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa

Túi đứng dạng lỏng 16mm có vòi cho chất tẩy rửa có nắp đậy nắp đậy nắp đậy bằng nhựa


Sản phẩm số: SM45 Đường kính trong: 16mm Chất liệu sản phẩm: PE Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh Các tính năng: không tràn cũng không leskage, loại FDD


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn