Thông tin


Tin tức

Ngày 4-6 tháng 3 Triển lãm Bao bì Quảng Châu


Thời gian phát hành:

2022-08-09

Công ty Mandun đã được phỏng vấn bởi nhóm chương trình "Great Power Boutique" của CCTV. Triết lý kinh doanh, tinh thần đổi mới và nhận thức về chất lượng đã được giới truyền thông có mặt ghi nhận và khẳng định.