Chi tiết sản phẩm


Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
+
  • Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
  • Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
  • Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
  • Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
  • Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa
  • Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa

Nắp đậy nắp chai nước thể thao có vít bằng nhựa


Sản phẩm #: Nắp kéo Chất liệu sản phẩm: PE Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh Các tính năng: không tràn cũng không leskage, loại FDD


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn