Chi tiết sản phẩm


Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
+
  • Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
  • Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
  • Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
  • Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
  • Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai
  • Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai

Túi đựng mỹ phẩm túi đựng ốc vít dạng lỏng thương hiệu 7mm túi nhựa đựng nước trái cây và Sữa lắc có nắp đậy nắp chai


Mục số: SM66 Đường kính trong: 7mm Chất liệu sản phẩm: PE Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh Các tính năng: không tràn cũng không leskage, loại FDD


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn