Chi tiết sản phẩm


Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
+
  • Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
  • Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
  • Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
  • Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
  • Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
  • Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone
  • Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone

Nắp lật 28mm nắp chai thể thao bằng nhựa nắp lật 28/410 kèm van Silicone


Mặt hàng #: nắp lật 28mm Đường kính trong: 28mm Chất liệu sản phẩm: PE Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh Các tính năng: không tràn cũng không leskage, loại FDD


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn