Chi tiết sản phẩm


Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
+
  • Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
  • Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
  • Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
  • Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
  • Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa
  • Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa

Hộp đựng thực phẩm có khóa kẹp Bộ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa không chứa BPA Bộ 5 chiếc hộp đựng thực phẩm ăn trưa


Số Model: set2350p5 Loại nhựa: PP Đặc điểm kỹ thuật: 300ml * 4 2350ml Màu sắc: trắng/màu tùy chỉnh


Mô Tả sản phẩm


Từ khóa:

Sản phẩm liên quan

undefined

undefined

Thông điệp tư vấn sản phẩm


Gửi tin nhắn