Thông tin


Tin tức

FDA tiêu chuẩn là gì?


Thời gian phát hành:

2021-12-08

Đăng ký FDA Hoa Kỳ bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế, thuốc, laser và các sản phẩm khác. Các tiêu chuẩn thử nghiệm chính của các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của FDA dựa trên: 21 CFR Phần 177-2003: tức là các chất giống như polymer 21CFR Part 175-2003: Chất kết dính và vật liệu phủ, kim loại 21CFR Part 176-2003: Sản phẩm giấy và bìa 21CFR Part 178-2003: Phụ gia thực phẩm: Phụ gia, Phụ gia sản xuất và khử trùng FDA CPG 7117.05: Yêu cầu đối với các sản phẩm mạ bạc FDA CPG 7117.06 & 07: thủy tinh, gốm sứ, đồ tráng men

Đăng ký FDA Hoa Kỳ bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế, thuốc, laser và các sản phẩm khác.
 
Các tiêu chuẩn thử nghiệm chính của các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của FDA dựa trên:
 
21 CFR Phần 177-2003: tức là các chất giống như polymer
 
21CFR Part 175-2003: Chất kết dính và vật liệu phủ, kim loại
 
21CFR Part 176-2003: Sản phẩm giấy và bìa
 
21CFR Part 178-2003: Phụ gia thực phẩm: Phụ gia, Phụ gia sản xuất và khử trùng
 
FDA CPG 7117.05: Yêu cầu đối với các sản phẩm mạ bạc
 
FDA CPG 7117.06 & 07: thủy tinh, gốm sứ, đồ tráng men